بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2017

خویشناک

خویش، به خودش میپیچد از ترس، وقتی دست به قلم میشوم تا شرح دهم حالش را.

-و کاغذ لرزه به اندامش افتاده است.

Advertisements

آرزوش شد

هر وقت شخص مد نظرتون ازتون ناراحت بود و براش گل خریدید و نبخشیدتون، بدونید دیگه مشکل شما نیستید. کسی دیگه هست که گلاش براش خوش بو تره..