بایگانی‌های ماهانه: مه 2016

DON’T RUN AWAY

یه تایمی از هر چیزی که فرار کردی باید باهاش روبرو بشی.
انگار که اون چیز کش بسته باشه بهت!
تا هرجا میخوای بری برو، ولی برمیگردی.
هرچقدم بیشتر بگذره و بیشتر بری با شدت بیشتری باهاش مواجه میشی.

Advertisements