بایگانی‌های ماهانه: آوریل 2016

کارت زرد

مگر من نگفتم آفساید؟؟ چرا بعد از سوت من حرکت کردی باز ؟ کارت زرد.

Advertisements