بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2015

توو مخ

به آدمِ خیره چی میگن؟ آدمی که هر چی بهش بگی نظر خاصی نداشته باشه و مثل بُز نیگات کنه؟!

-خدا همراه آدم نکنه همچین آدمی رو.

Advertisements