بایگانی‌های ماهانه: آوریل 2015

I have no idea?

«انتخاب کن قبل از اینکه انتخاب بشی»
نمیدونم کجا خوندمش، ولی یه جاهاییم رو قلقلک میده این جمله.
احساس میکنم اکثر موقع ها انتخاب شدم. بدون اینکه ایده ای داشته باشم. این داستان به خیلی چیزا میتونه مربوط بشه. مثل اینکه وقتی بی انگیزه ای و به همه چیز بی تفاوت. اینکه سر هر داستانی بگی خب که چی؟؟ اونوقته که زندگی برات گزینه هاتو تیک میزنه. اونوقته که آدما میان و از اینور به اونور میکشوننت. شاید همه جوره بشه زندگی کرد و خوشحال بود. ولی من تاحالا انتخابام محدود بوده. از ترس بوده یا از چی نمیدونم! ولی الان، میدونم که میخوام انتخاب کنم.

Advertisements