بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2014

FUCK

یهو آدم کجاها کشیده میشه . توییتر و فیسبوک و فیلان اومد از همه جا رونده شدیم. هعی .

Advertisements