بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2013

آخرِ قصه

آخرِ قِصّمه اما، قصه‌ی آخرم این نیست
آخرین راهی که باید، من ازش بگذرم این نیست
آرزوهامو برای، خاطراتم دوره کردم
کجای خاطره بايد، پیِ آرزوم بگردم
خسته‌م از هرچی رسيدن، اگه پشتش سفری نيست
برکه‌ی اَمن‌و نمي خوام، وقتي موجِ خطری نيست
مي رسم نه واسه موندن، من مسافرم هميشه
مثل نوری که مياد و رد ميشه از دل شيشه

http://www.radiojavan.com/mp3s/mp3/Dang-Show-Akhare-Ghesse

Advertisements