بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2013

تلخ

راه حل پیدا میشه ؛ زمانی که درد و رنج زیادی بکشی و مسیری که باید طی بشه ..

Advertisements