بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2012

Really

من نگرانم واسه ، آتیشِ دل تنگیمون

تموم بشه یه روزی ، خاموش شه زیرِ بارون

من نگرانم واسه ، تنهایی‌هایِ بی من

من نگرانم واسه ، ناخوشی‌های من

Advertisements