بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2012

Farting

ولم کن ، دیگه طاقت ِ تو و اینجا رو ندارم ..
{ناگهان همراه با صدای مهیبی برای همیشه آزاد شد}

 

 

 

Advertisements