بایگانی‌های ماهانه: مه 2010

عنوان هم ندارد

چیزی برای گفتن نیست . بیشتر نگاهه و سکوت ..

Advertisements