بایگانی‌های ماهانه: اکتبر 2009

ا.ن

کاش هرگز آن روز از درخت نارگیل پایین نیامده بودی ، کاش !

   

Advertisements

..

گه نخور غذاتو بخور .

   

آیا تو ؟

خاک ِ عالم بر سر من ،که تو آن گم کرده ام باشی .. 

   

دروغگو

دروغ رو همه میگن ؛
اما اونجاش به آدم فشار میاد که همراه با شنیدن ِ دروغ خر هم فرض بشی !

   

فریدون فروغی

با اون صدا اگر هیچ غمی هم نداشته باشی ، غمناک میشی …