بایگانی‌های ماهانه: اوت 2009

سالار ِ جاده !

درد دل یک پیکان مدل 56 خسته : درسته من هیچی
ندارم ، اما معرفت دارم !

   

Advertisements

رمضان آمدو ..

روزه داری که دهنش بوی سگ مرده بده و عُــق ِ آدمو
در بیاره ، اون روزه به درد ننش میخوره .

   

هنگینگ..

لـِــه میشی وقتی بچه محل و دوست ِدوره ی آموزشیت
لباس نارنجی پوشیده و آشغالای در خونتونو جم میکنه !

   

شاید ما

یه جا خوندم :
تعصب روی مملکتی که احمق ها و اُسکول هاش به فهمیده هاش میچربه ، کار ِ اشتباهیه !

😐 

   

Nothing

Cigarett

دم میده و دم نمیزنه ..

   

حرف حرف ِ نوروزیه !

حرف ِ من حرف ِ توئه ، حرف ِ تو حرف ِ من نیست ، عزیزم .

   

آشغال کله

چقدر دور و برمون آشغال ریخته !

   

خواب به خواب رفته

بد بودم خوابیدم خوب شدم خوابیدم بد شدم خوب شدم خوابیدم
بد شدم خوابیدم خوب شدم …

خوابیدم