بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2009

به کجا میرویم ؟!

+ آقا سی دی خام ِ دی وی دی دارید ؟!

– بله ، پمپ بنزین ِ گازم داریم !

   

Advertisements

گزارش-3

+ سلام شما به کی رأی دادید و چرا ؟
– من اصلا مهم نیست به کی رأی دادم ، فقط اومدم رأی ام رو پس بگیرم !

   

نیا عمو جون تعطیله

مشترک ِ گرامی ، خب مگه نمیبینی همه جارو فـ*ــیــ ـلتریدیم ؟؟؟
کجا پا میشی میای ؟!؟ حتماً باید حضوراً بیایم خودتون رو هم ببندیم ؟!!؟!  

   

بگیر بخواب ، چی رو بگیرم ؟!

 بدبختی ِ ما از همونجا شروع شد که بهمون گفتن بگیرید بخوابید
!

خُب ما باید چی رو میگرفتیم ؟ مال ِ کیو میگرفتیم ؟

خلاصه چیزی واسه گرفتن به ما ندادن که ما بگیریم و کپه ی مرگمونو بذاریم،

اینجوری شد که هر کی هر چی دم ِ دستش اومد گرفت و خوابید …

از خاطرات ِ انقلاب !!!