بایگانی‌های ماهانه: مارس 2009

1400

دخترک همچنان بازیمان میدهد : سال 1400 چه
جوری ام !

صابر هستم 34 ساله .
احتمال ِ زیاد مجردم ولی یکی رو دورادور دوست دارم.
یه شرکت ِ تبلیغاتی دارم اما سرم به کارم نیست و هی میرم
یللی تللی.تیریپم ساده س ، موهام کوتاه از گوشه یه کمی
سفید شده .دست پختم خیلی خوبه اما ساندویچ  پیتزا و این
آت و آشغالارو بیشتر ترجیح میدم.هنوزم نظرم در مورد ساسی
مانکن منفیه و ببینمش با ماشین میرم رووش.مثل 12 سال قبل
زیاد فک میزنم(شدیدتر! )و در کل حرف ِ درست از دهنم در نمیاد
 و یه سره چیز میگم! (استغفرالله) . از نظر
ِ اخلاقی بهتر شدم
ولی بیشتر احساساتی برخورد میکنم. یه اسب دارم که خیلی
خوشگله و از خیلی از آدمای دور و برم بیشتر دوستش دارم .
خلاصه سال ِ 1400 هم من همونم که همیشه غم و غصه ش بی شمار ِ
اونی که تنها ترینه ، حتی سایه ام نداره … !

 

دوست دارم اینا بازی کنن :  +  +  +  +  +  +

   

Advertisements

Really

فکر میکرد تو جمع ِ دوستاش فقط خودش گاگوله ..
بعداً به این نتیجه رسید که فقط خودش گاگوله !

   

عید دیدنی

– سال ِ خوبی داشته باشید…
+ شمام همینجور ، ایشاالله سال ِ آخرتون باشه !

   

قانــون

قانون ِ بازی نمیذاره ما به هم برسیم ،
نه اینکه من نخوامـــــــا ، نه ، اصلاً !!
قانون ِ بازی اینه !

   

دروغ

یه دروغ ِ بزرگ : من حالم خیلی خوبه ! : )