بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2009

دافولک

چرا پس هر چی داف به چشم ِ ما میخوره بلا نسبت تخمی میزنه ؟!
اینا باباهاشون موز خوردن یا بادمجون ؟!
یا اینکه ما از نظر ِ داف شناسی دچار ِ مشکل شدیم ؟
یا اینکه چی ؟!
 هان ؟

   

Advertisements

جهاد عشقی !

عـــــــشـــــق اگر حکم جهادم دهی …
با گل و شیرینی خدمت ِ خانواده تون میرسیم !

بعداً : خبری نیست بابا ، چـتونه شماها !

   

شکایت

قمیشی دست از سرم بردار ،
شماها
اون روزا دلی داشتید ، واسه بردن جونی داشتید…
ما چی ؟! از کدوم روزامون باید بخونیم ؟!
از این روزا ؟! که هیچی نداریم ؟!
که واسه بردن داره جون از کونمون در میاد ؟!
سیاوش بیا برو ، ولم کن ..

   

فقط همین ..

ببین ، من واقعاً از تو توقعی ندارم ،

فقط میخوام منو کمی درک کنی و به احساساتم احترام بذاری.
دوست دارم همیشه در کنارم باشی و خب تو بزرگ کردن بچه ها
هم کمکم کنی و البته ، از نظر ذهنی توی شرایط خوب قرارم بدی…

همین !

   

سلام بر حسین !

پسر بچه رو هُل داد کنار ،

آخرین لیوان شربت رو برداشت و یه نفس بالا رفت ..

پشت بندش یک آروغ گنده زد و گفت : سلام بر حسین !

   

گالوب !

اگه گفتی قالب وبلاگ مثه چی میمونه : +

   

قدم زنونگ !

– میای بریم بیرون یه کم قدم بزنیم ؟
+ نـــه ، ماشین خرابه بنزینم نداره !