بایگانی‌های ماهانه: دسامبر 2008

$-:

خفه خون گرفته به من میگن ؟!

 

مرتبط : +

   

Advertisements

دفتر خاطرات..

از دفتر خاطرات ِ یک دختر ملیح :
بهش پــا كه ندادم هیـــچ ، همچین زدم تو گوشش صدای بز داد !