بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2008

فشاری كه امتحانات بر روی شما دوستان ِ امتحان گذار وارد كرد ،
بیست و نـُـه برابرش به ما منتقل شد .. رسماً !

   

Advertisements

در حال ِحاضر دوست دارم جای ِ هر كسی باشم به جز خودم ..

 

* تهوع .

   

رفیق بازی …

   

میخوریم و میکنیم و میزنیم چَک تو گوش !

* اینو باغزل بیا …!

! بعداْ: چقدر منحرفید

   

– یالا بگو گُــه خوردم ، سریع باش..
— گُــه خوردی !

   

ـــــــــــ

شاید کمی مُردن ..

* تغییرات ..

   

؟!

– اون همه افسانه و افسون ولش ؟!
– – ول ِ لـِـش !

* چند روزیه بدجوری بوی خوب میاد !

   

زور زنان

حالا اصلاً به شماها چه ؟ شما چرا دارید زور میزنید ؟

* گـه خوری رو یاد گرفتید اصلاً !
** شما اون شما نیستید .. شما هم بیخودی زور نزنید !

   

برو خب !

– حالا كه اینجوریه منم میزام میرم…
— به تـ*خـ مـ م !
– مطمئنی ؟!
— آره به خدا !

* (+)

   

خویده مُویده ؟!

یه اتفاق ِ عجیب ؛

یه مَیده گویبه مُویده خویده مویده !
(Ye  maYde  goYbe  moYde  khoYde  moYde)

* معلوم نیست چرا !
بعداً: این پست بار علمی زیادی رو با خودش حمل میكنه !