بایگانی‌های ماهانه: آوریل 2008

سوار ِ بر ون !


قرار بود با یه اسب ِ سفید برم دنبال ِ دختر ِ آرزوهام ؛
بعد به این نتیجه رسیدم یكی دو تا نیستن كه خب !
حالا قرار شده یه وَن بگیرم یكی یكی برم دنبالشون !

* بنزینمونم تكمیله ‌!

   

Advertisements

صمد و صابر

صمد آقا انگشتشو تیز میكرد فرو میكرد تو چشم و چار ِ مردم؛
من انگشتمو تیز میكنم فرو میكنم تو ماتحتشون!

* صمد و صابر !!

   

شـ و ر ت !

ندیده بودیم كسی واسه شورتشم پُز بده : ورساچه هـــــــــا !

* داداش گوز گیرم داره ؟؟!

   

…مممم…


شستشوی مغزی …

   

زندگی دهنتو…

این زندگی بمیره كه هر چی میكشیم از اینه ، سَقَط شده !!

* مردشی تک بیا جلو !

   

با ما باش‌ !

ببین تو هیچی نیستی ، فقط 4 نفر ازت تعریف كردن سرگیجه الاغی گرفتی ، فكر كردی چه خبره !

* به خودت بیا ، تا نریدم بهت !

   

::فردین::

امروز هشتمین سالگرد محمدعلی فردین بود :

عکاس : خودم !

   

اینجایم..

ایـن روزها هـمـه اُسـگـول هـسـتـنـد ، شــما چطــور ؟!

* اینجایم‌، بر تلّی از خاكستر…