بایگانی‌های ماهانه: دسامبر 2007

آره ؟؟

آقا من قاقم .. شمارو نمیدونم

* میخوری بریزم ؟؟!

   

Advertisements

آدم شدی یا نه ؟!؟

گفتم بعد ِ این همه مدت شاید آدم شده باشم
بعد فكر كردم بعد ِ كدوم مدت ؟!
كلهم اجمعین به این نتیجه رسیدم كه هنوز آدم نشدم !

* صلوات … !