بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2007

پیــــــاز


آقا من پیاز بودنو دوست دارم ، حالا
چه سر ِ پیاز باشم چه كون ِ پیاز !

* آذر …

   

Advertisements

وول وولک !

نمیدونم چرا چند وقته دوست دارم تو

زندگی خصوصی مردم دخــالت كنم !

* حس برتر !

   

خر سوار

این همه خر هست و ما داریم پیاده میریم ؟!؟!

* خر سواران !

   

گریه کن عزیزم ..


+ بسه دیگه انقدر گریه نكن ؛ بسه عزیزم..
– خب به تو چه ؟ دوست دارم گریه كنم تو فضولی مگه ؟
+ هان ؟ نه خب ؛ میگم من برم دیگه خیلی دیره ..

* اصلا انقدر گریه كن تا جونت از چشات درآد !