بایگانی‌های ماهانه: اکتبر 2007

مرگ

خیلی هوای مُردن كردم..
دعا كن بمیرم ، یه سور ِ حسابی پیش من داری

* قول میدم

 

   

Advertisements

سوختگی

سوختگی دل یه طرف و …
سوختگی مانیتور هم از طرفی دیگر !

* سوزش !

   

قاطـــــــی

باسه من قاطی میكنــــــی ؟؟

من خودم ختم‌ ِ قروقاطـــی ام ..

* بچه دماغ !

{نظرخواهی درست شد}

   

…‌؟

چرا نظرخواهی من كار نمیكنه ؟
چرا وبلاگای دیگه میشه نظر داد

اما وبلاگ من خرابه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

* كی میدونه ؟!
بهم خبر بده : saber.3000

   

تــوبـــــه

تو همونی نیستی كه اون شب توبه میكردی ؟
پس چرا اومدی قاطیه دین زده ها ؟!

* اخمخ !