بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2007

بـــاد

تمام چیزایی رو كه قرار بود به باد بدم ؛
به باد دادم !!

* خوش به حالت باد جان !

   

Advertisements